Corporate social responsibility

“เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 11”

เนื่องด้วยสถานการณ์ขาดแคลนเลือดในปัจจุบัน KKF ให้ความร่วมมือกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่าน กิจกรรม “เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 11” จัดขึ้น ณ สาขาบวร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ลานสโมสร สาขาบวร

Read more

Announcement VIEW ALL

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร " การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

Read more