COMPANY PROFILE

ประวัติความเป็นมา

2520
ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท โดยเริ่มจากมีเครื่องจักรทั้งหมด 10 เครื่องและพนักงาน 60 คน บนพื้นที่ 16,000 ตร.ม.
2531
เริ่มทำการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชีย อินโดจีน ยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย และแอฟริกา และได้พัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องทออวนไว้ใช้สำหรับการผลิตอวนได้เองในบริษัท
2534
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน สาขาบวร และยังได้ก่อตั้งโรงงานผลิตอวนที่เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2537
ได้ทำการก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูน แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพื่อผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอวนขึ้น
2539
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น และอีก 2 สาขาใน จังหวัดมหาสารคามที่ ตำบลแวงน่าน และ อำเภอชื่นชม และยังได้ก่อตั้งสำนักงานขายในประเทศพม่า และกรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
2543
ทำการขอ ISO 9002 และได้รับใบอนุญาตในเวลาต่อมา ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
2544
มีการขยายไปยังประเทศกลุ่มละตินอเมริกา โดยร่วมมือกับบริษัท BKT ในประเทศบราซิล
2546
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนสาขาที่ 6 ในประเทศไทยขึ้นที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทำให้มีจำนวนพนักงานบริษัททั้งสิ้น 7,000 คน
2550
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2555
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
2556
ได้ทำการก่อตั้งบริษัท ออโต้ โมชั่น เวิร์ค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายคลังสินค้าอัตโนมัติในจังหวัดขอนแก่นขึ้น
 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หรือ KKF เป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และ ประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์ สินค้า " เรือใบ " หรือ 'SHIP'

โดยปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ

- ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน

- ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน

- มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง


ปัจจุบันนี้ KKF ในฐานะผู้นำด้านการผลิตแหอวน ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่น และ จิตวิญญาณของผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ KKF เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดโลกเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแหอวนและจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี จากปี ค.ศ.2013

พันธกิจ (Mission)

  เป็นผู้พัฒนาและผลิตตาข่ายคุณภาพสูง

ค่านิยม (Value)

 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. นอบน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 5. กล้าคิด กล้าทำ อย่างมีสติ และทันเหตุการณ์
 6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 7. มุ่งเน้นที่ลูกค้า
 8. มีความคิดเชิงธุรกิจ

นโยบายคุณภาพ

 • คุณภาพเชื่อถือได้
 • มอบหมายตรงเวลา
 • ราคาขายยุติธรรม
 • ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

คณะผู้บริหาร

 

คุณบูรพา เสรีโยธิน
ประธานบริษัท


ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง บริษัทขอนแก่นฟิลาเม้นท์อินดัสทรี จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง บริษัทเคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูนแมชชีนเนอรี่จำกัด ผลิตเครื่องจักร อะไหล่, อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจับปลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย

คุณบวร เสรีโยธิน
รองประธานบริษัท


ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด และผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เมียนมาร์ขอนแก่นเทรดดิ้ง (MKT) ณ. เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อปี 2539
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท บราซิลขอนแก่นเทรดดิ้ง (BKT) ณ.เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อปี 2544
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท อันฮุยขอนแก่นฟิชชิ่งเน็ต (AKF) ณ.เมืองอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท Anhui Khon Kaen Fishing net Factory(AKF)

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)
- ประธาน KKU-IMET รุ่นที่ 2
- รองประธาน Mini MBA KKU รุ่นที่ 1
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประธานสมาคมโบวลิ่ง ขอนแก่น
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

คุณบุรี เสรีโยธิน
ประธานกรรมการบริหาร


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาบริหารการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นฟิลาเม้นท์อินดัสทรี จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูนแมชชีนเนอร์รี จำกัด ผลิตเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

การเป็นสมาชิก
- เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
- เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งทางสังคม
- ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น
- ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่น
- รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมทอผ้าจังหวัดขอนแก่น วาระปีพ.ศ.2550-2551
- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในสมัยวาระที่ พ.ศ.2547-2549

คุณไชยยศ เสรีโยธิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ระดับปริญญาโท Master of Business Administration จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2531 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- เคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ดังนี้ ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องจักร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสายบริหาร
- ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตามลำดับ - ในปี 2535 ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อาร์.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC)

คุณวุฒิชัย ธรเสนา
ผู้อำนวยการสายการผลิต


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 ในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต ดูแลและควบคุมด้านการผลิตส่วนทอ
- ในปี พ.ศ.2535 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตอวน
- ในปี พ.ศ.2538 ได้รับการการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสายการผลิต โดยรับนโยบายจากบริษัทฯในการขยายกำลังการผลิตและผลักดันให้การผลิตขยายรวมเป็น 6 สาขา โดยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 4 สาขา และจังหวัดมหาสารคามอีก 2 สาขา เพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานลูกค้าของสายการตลาด

คุณวินิจ เสรีโยธิน
ผู้อำนวยการสายผลิตเครื่องจักร และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2529 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และเป็นผู้ริเริ่มการสร้างระบบขายและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระบบ computer หลังจากนั้นได้ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้อำนวยการสายบริหารตามลำดับ
- เมื่อจบการศึกษาจาก NIDA ได้กลับมารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาด และได้ทำการสร้างหน่วยงานด้านวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรม และยังรับตำแหน่งผู้อำนวยการสายผลิตเครื่องจักรอีกตำแหน่งควบคู่ไปด้วย
- ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Auto Motion Works ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ Automatic Warehouse แห่งแรกใน จ. ขอนแก่น

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (KKF) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2521 ดำเนินการผลิตตาข่าย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตร KKF ได้มีการเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ KKF ได้ยึดมั่นในความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ได้แก่ พนักงานบริษัท , ผู้จัดจำหน่าย ,ผู้บริโภค ,ผู้จัดหาวัตถุดิบ และชุมชนรอบข้าง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และจะมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ , การผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด

KKF มุ่งหวังจะรักษาความเป็นหนึ่งในโลกอุตสากรรมแหอวน อย่างยั่งยืน และมีการเจริญเติบโตอีก 50% ภายในปี พ.ศ.2558 ภายใต้การบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ