Products Process

วัตถุดิบ

เราพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เม็ดไนล่อน (Polyamide) จากประเทศเยอรมันนี และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต วัตถุดิบจะถูกส่งเข้าไปยังห้องทดลองเพื่อทดสอบคุณสมบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต

กระบวนการชักใย

เม็ดไนล่อน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกแปรรูปไปเป็นสายเอ็น (ไนล่อนโมโนฟิลาเมนท์) โดยเรามีการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้ข้อมูลสถิติ (SQC : Statistical Quality Control) เพื่อวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กระบวนการตีเกลียว

ไนลอนโมโนฟิลาเมนท์และพีอีโมโนฟิลาเมนท์ที่ผ่านการชักใยจะถูกตีเกลียวให้เป็นอวนไนลอนมัลติโมโนฟิลาเมนท์และอวนโพลีเอธิลีน ส่วนด้ายไนลอนมัลติฟิลาเมนท์ที่ได้คุณภาพจะถูกตีเกลียวเป็นอวน ขั้นตอนการตีเกลียวเป็นขั้นตอนที่ทำการป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องตีเกลียวซึ่งใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี และเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของช่างในการดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก

กระบวนการทอ

สายเอ็น และด้าย คุณภาพสูง จะเข้าสู่กระบวนการทอ โดยเราใช้เครื่องทออวนมาตรฐานเยอรมัน และญี่ปุ่น ผนวกกับความชำนาญของช่าง และการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้การควบคุมทุกขั้นตอนทั้งนี้เพื่อความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของคุณของตาข่ายที่ได้มาตรฐาน โดยเครื่องทอของเราสามารถรองรับคุณภาพข้อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนเดี่ยว เงื่อนคู่ และเงื่อน UK หรือแม้แต่อวนถักไม่มีข้อ (Raschel Net)

กระบวนการย้อม

ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นประกอบกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถรับประกันได้ถึงมาตรฐานคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุด เนื่องมาจากเครื่องจักรรุ่นล่าสุดที่เราใช้ สีและสารเคมีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจากคู่ค้าที่ได้รับ ISO 9001 และ ISO 14000 นอกจากนี้ยังดำเนินการด้วยบุคลากรที่มีทักษะและผ่านการอบรมอย่างดีอีกด้วย นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สี ความสว่าง ความมันวาว และความนุ่มที่สม่ำเสมอแล้ว อวนที่ผลิตโดย KKF ยังใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย.

กระบวนการอบ

ในกระบวนการอบ ตาข่ายจะถูกให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการเซตตัวตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเราพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนก่อนและหลังเข้าเครื่องอบ เช่น การตรวจสอบขนาดตา ทั้งนี้ในการอบแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การอบตามทางลึก (Yoko) เป็นการอบและยึดอวนตามความลึก ซึ่งที่ขอนแก่นแหอวน เราใช้เครื่องอบที่มีคุณภาพสูง ตาข่ายที่ออกมาจึงมีมีความใส เงา และนิ่ม
2. การอบตามทางยาว (Tate) เป็นการยึดตามแนวนอน

ซึ่งเครื่องจักรของ KKF รองรับการผลิตอวนตั้งแต่ขนาดเล็กไม่ถึง 1 กิโลกรัม ไปจนถึงอวนขนาดใหญ่ที่ผืนหนึ่งหนักกว่า 250 กิโลกรัม เราจึงสามารถสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้

การตรวจสอบคุณภาพ

หลังจากที่ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนที่ผ่านมา พนักงาน QC จะเข้าไปตรวจสอบในทุก ๆ ด้านของผลิตภัณฑ์ (เช่น สี ขนาดตา น้ำหนัก ความยาว ขนาดเส้นใย) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของ KKF จะได้ตาข่ายที่มีคุณภาพสูง และมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ตาข่ายทุกลอตการผลิต จะต้องผ่านการตรวจสอบค่าความแข็งแรงของข้ออวน โดยใช้เครื่องทดสอบที่ผ่านมาตรฐานสากล

การบรรจุ

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกด้านแล้ว จึงพร้อมที่จะทำการบรรจุอวนดังกล่าวโดยมุ่งเน้นที่ความปราณีตและทนทานเพื่อคงคุณภาพของอวนจนกว่าจะถึงมือของลูกค้าทุกท่าน โดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ KKF จะทำการควบคุมคุณภาพด้วยข้อมูลสถิติ (SQC: Statistical Quality Control) อย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน