Corporate social responsibility
“เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 11”
Date : 07/06/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์ขาดแคลนเลือดในปัจจุบัน KKF ให้ความร่วมมือกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่าน กิจกรรม “เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 11” จัดขึ้น ณ สาขาบวร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ลานสโมสร สาขาบวร โดยการเชิญชวนพี่ๆน้องๆ เพื่อนพนักงานบริษัทฯขอนแก่นแหอวน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยรถเคลื่อนที่สำหรับบริจาคโลหิต พร้อมของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับสาขาบวร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 35 ราย ปริมาณโลหิต 15,050 ซี.ซี เราชาว KKF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้