Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
Date : 01/04/2020

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตราการต่างๆ เช่น มาตราการ KKF ร่วมใจมีไข้ไม่มาทำงาน มาตราการ KKF ร่วมใจ ให้ข้อมูลความเสี่ยงจากบ้านและชุมชน มาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) การให้พนักงานนั่งโต๊ะรับประทานอาหารคนละโต๊ะ เว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ทำงาน การเว้นระยะห่างของที่นั่งในรถรับ-ส่ง พนักงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19