Corporate social responsibility
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อหน้ากากอนามัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
Date : 13/03/2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  คุณวราพร ขุนอ้วน ผู้จัดการแผนกสรรหาฯ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่น    แหอวน จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานรัฐ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณสมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นตันแทนภาครัฐ ในการรับมอบดังกล่าว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นในลำดับต่อไป