Corporate social responsibility
สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อสร้างห้องความดันลบ
Date : 07/06/2021

ครอบครัวเสรีโยธิน ในนาม บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อสร้างห้องความดันลบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบติดเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น