Corporate social responsibility
ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนมะม่วงบ้านแฮด
Date : 07/06/2021

 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เปลือกบาง เนื้อแน่น เมล็ดลีบ กลิ่นหอม รสชาติหวานละมุน  โดยมะม่วงที่มีขนาดและน้ำหนักได้มาตรฐาน มีความสุกและสีผิวมะม่วงได้ระดับที่พอเหมาะ จะถูกเก็บเพื่อทำการเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรในการกระจายสินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางบริษัทจึงได้ทำการอุดหนุนมะม่วงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำมาเป็นของขวัญส่งให้กับลูกค้า