Corporate social responsibility
บริจาคโลหิต เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 6
Date : 13/03/2020

 เมื่อวันที่ 14 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรร,บริจาคโลหิต เลือดข้นคน KKFครั้งที่ 6 ทั้งนี้มีพนักงานผู้ใจบุญทั้ง 3 สาขาในร่วมทำบุญทั้งสิ้น 109 ท่าน ปริมาณโลหิต จำนวน 43,400 ซี.ซี