Corporate social responsibility
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (กองทุนจิวลิบกี่เพื่อการศึกษา) ประจำปี 2563
Date : 10/08/2020

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่าน บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี (กองทุนจิวลิบกี่เพื่อการศึกษา) ณ ห้องประชุมสัมมนา สาขา KC ได้รับเกียรติจากคุณไชยยศ เสรีโยธิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นประธานในพิธี โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19