Corporate social responsibility
ไหว้ศาลท้าวมหาพรหม ประจำปี 2563
Date : 08/07/2020

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-10.00 น. ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ศาลท้าวมหาพรหม ประจำสาขา KKF BWC และ KC โดยได้รับเกียรติจากคุณไชยยศ เสรีโยธิน (MD KKF) คุณชาตรี ศิริอุดมสิน (ผู้จัดการโรงงานสาขา KKF) และคุณไชยเสริฐ ชนาเทพาพร  (ผู้จัดการโรงงานสาขา KC) เป็นประธานในพิธี