Corporate social responsibility
เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 7 สาขา KC
Date : 08/06/2020

 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 กับกิจกรรม เลือดข้นคน KKF ทั้งนี้มีพนักงานผู้ใจบุญ สาขา KC เข้าร่วมทำบุญทั้งสิ้น 19 ท่าน ปริมาณโลหิต จำนวน 7,850 ซีซี