IT
06

ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี 
  สารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับปวช. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
  ป้อนข้อมูลในบริษัทอย่างน้อย 5 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร
- มีความรู้ในการใช้งาน Software Package ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบโปรแกรมที่ Programmer นำมาติดตั้ง พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่พบให้ Programmer 
  แก้ไขโปรแกรมจนถูกต้องสมบูรณ์
- ติดตั้งระบบโปรแกรมและอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้าหน่วยงานต่างๆเข้าใจและ
  สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำคู่มือการใช้งานของระบบโปรแกรมต่าง(User Manual)  ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมต่างๆจากลูกค้า ทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการ
  แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ Program
- รวบรวมและสรุปงานใบขอแก้ไข/เพิ่มเติมระบบสารสนเทศ ของลูกค้าแต่ละหน่วยงาน 

- อบรมการใช้งานของโปรแกรมให้กับลูกค้า

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ให้ทุนการศึกษานักศึกษาใกล้จบ


วิธีการสมัครงาน

สนใจสมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
- สมัครผ่าน เวปสมัครงานของบริษัท  
- ส่งจดหมายมาตามที่อยู่บริษัท 
- สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท
- โทรสอบถามรายละเอียด 
- เดินเข้ามาสมัครเองที่บริษัท  (Walk in) 


ติดต่อ
หน่วยสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 250 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405     
แฟ็กซ์ 043-270-972
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php