IT
05

โปรแกรมเมอร์

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

โปรแกรมเมอร์

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 คุณสมบัติ
-เพศชาย,หญิง อายุ 28  ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี  วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติ  หรือ วศบ.วิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์
-สามารถพัฒนาและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ Borland Delphi หรือVisual Studio.Net(C#) หรือ PHP ได้ 
-มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานDatabase MS SQL Server หรือORACLE 
-ผ่านการทดลองงานในระหว่างการศึกษาโดยในกรณีผ่านการทดลองงานในการนำระบบโปรแกรมใช้ทำงานจริง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน
1.เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Program Specification
2.ทำการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
3.จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4.ดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระบบโปรแกรมของบริษัท


สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ให้ทุนการศึกษานักศึกษาใกล้จบ

วิธีการสมัครงาน
สนใจสมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
- สมัครผ่าน เวปสมัครงานของบริษัท  
- ส่งจดหมายมาตามที่อยู่บริษัท 
- สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท
- โทรสอบถามรายละเอียด 
- เดินเข้ามาสมัครเองที่บริษัท  (Walk in) 

ติดต่อ
หน่วยสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 250 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405     แฟ็กซ์ 043-270-972
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php