Production
01

บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด Auto Motion Works Co., Ltd. ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมือง บ้านเป็ด (บริษัทในเครือ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด) . . ผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และติดตั้งระบบ Intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) สร้างและออกแบบระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสินค้าที่ออกแบบและผลิตเอง

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 คุณสมบัติ 

  • ระดับการศึกษา ปวส. เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Service งานซ่อมบำรุง และงาน PM เครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

  • ช่างซ่อมบำรุง ระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้า
  • งาน Service งานด้านซ่อมบำรุง และ PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล 

088-5711429 (คุณเบียร์) - รับสมัครด่วน!!!!