Production
06

วิศวกรเครื่องกล ด้านงานโครงการ (บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด)

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (Auto Motion Work) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW) (บริษัทในเครือ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เราสามารถช่วยเหลือในการสร้างและออกแบบระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสินค้าที่ออกแบบและผลิตเอง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานจนถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และบริการหลังการขาย ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ เพิ่มความสามารถในการขนถ่ายวัสดุ ความถูกต้องแม่นยำ และประสิทธิภาพของคลังสินค้า เราเสนอเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุและระบบคลังสินค้าอันทันสมัยตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.automotionworks.com/ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน :    ตามโครงสร้างบริษัท
 • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (Auto Motion Work) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

คุณสมบัติ 

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักร 0-1 ปี
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autodesk Inventor, CAD, Solid work, Microsoft Office)
 • มีความด้านเครื่องจักรเบื้องต้น

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 • ออกแบบ วิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องจักร
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแบบงาน
 • ตรวจเทียบ spec และทำการปรับแบบให้ตรงกับ TOR กำหนด
 • ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
 • ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบ Layout กับเครื่องจักรที่ออกแบบจริง
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย