Production
03

R&D Technician (ช่างเทคนิค)

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (Auto Motion Work) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW) (บริษัทในเครือ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เราสามารถช่วยเหลือในการสร้างและออกแบบระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสินค้าที่ออกแบบและผลิตเอง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานจนถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และบริการหลังการขาย ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ เพิ่มความสามารถในการขนถ่ายวัสดุ ความถูกต้องแม่นยำ และประสิทธิภาพของคลังสินค้า เราเสนอเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุและระบบคลังสินค้าอันทันสมัยตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.automotionworks.com/ ***ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ****

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (Auto Motion Work) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

  • ระดับการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นการทดสอบ, ความรู้เชิงเทคนิคที่หลากหลาย ( เช่น ทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า)
  • ทักษะเขียนแบบ 2D (Autodesk Inventor และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • ทักษะการใช้งาน Microsoft Office

หน้าที่รับผิดชอบ

 

  • ทดสอบเครื่องจักร ตามรายละเอียดการทดสอบจากวิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนาโครงการ
  • ติดตามงานกับแผนกประกอบในการติดตั้งงานทดลอง
  • เขียนแบบ 2D ตามข้อมูลที่วิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนามอบหมายให้
  • ปฏิบัติงานต่างๆ ตามคำสั่งของหัวหน้างาน เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด