Management
04

เจ้าหน้าที่บริหารแรงงานต่างด้าว

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารแรงงานต่างด้าว

  • สถานที่ทำงาน :    250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

- มีความรู้วัฒนธรรมพม่า

- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

- มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าเป็นอย่างดี

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีลักษณะงาน

- ดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าว

- ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สำหรับแรงงานต่างด้าว

- แปลภาษาพม่า และ สื่อสารความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานแก่แรงงานต่างด้าว

- จัดทำสื่อภาษาพม่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติงานแก่แรงงานต่างด้าว


สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)

- ร้านค้าสวัสดิการ 

- รถรับส่งพนักงาน

- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน

- ชุดยูนิฟอร์ม

- ทุนศึกษาต่อ

- ทุนการศึกษาบุตรหลาน

- กองทุนเงินกู้ยืม

- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 

- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้

- ตรวจร่างกายประจำปี

- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 

- งานกีฬาประจำปี 

- ห้องพยาบาล 

- สโมสรกีฬา

- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

วิธีการสมัครงาน

สนใจสมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

- สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท

 

ติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด  เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405  

EMAIL:  personal@kkfnets.com

Website : www.kkfnets.com/career.php