Sales Team
04

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint

 
ลักษณะงาน
- รับคำสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ขาย หรือ จากลูกค้า
- สอบถามกำลังการผลิต และ วันส่งมอบจาก ฝ่ายผลิต 
- คีย์ คำสั่งซื้อเข้าในระบบ ส่งใบเบิกให้คลัง จัดสินค้า และ ออกบิล ส่งให้ลุกค้า
- ติดตามการส่งมอบให้ลูกค้า ได้ตรงกับที่นัดหมายไว้
- เคลียร์สินค้ารับคืน
- ส่งสินค้าตรวจสอบ
- ตรวจสอบการเลื่อนเป้าหมายของฝ่ายผลิต
- ประสานงานกับลุกค้า
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
  
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ให้ทุนการศึกษานักศึกษาใกล้จบ
 
วิธีการสมัครงาน
สนใจสมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
- สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท
 
ติดต่อ
แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด  เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405  
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php