Corporate social responsibility

เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 5 สาขา KC

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เลือดข้นคน KKF

Read more

Announcement VIEW ALL

FIN. ดี Happy Life

วันที่ 21 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร " FIN. ดี Happy Life" ณ ห้องสัมมนา KC โดยได้รับเกียรติจากคุณศิวาพร หลวงวิเศษ

Read more