Corporate social responsibility

ต้อนรับคณะดูงาน

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-คลัง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น สาขาการจัดการโลจิสติกส์

Read more

Announcement VIEW ALL

FIN.ดี Happy Life

วันที่ 23 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร " FIN. ดี Happy Life" ณ ห้องสัมมนา KC โดยได้รับเกียรติจากคุณศิวาพร หลวงวิเศษ

Read more