Corporate social responsibility

ร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี บ้านหนองขาม และบ้านขามเจริญ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกสรรหาฯ และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เป็นตัวแทนทำบุญโรงทานในนาม บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

Read more

Announcement VIEW ALL

"สุขใจวัยเกษียณ " รุ่นที่ 1-3

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "สุขใจวัยเกษียณ " รุ่นที่ 1-3 เวลา 09.30 - 12.00 น.

Read more