Corporate social responsibility

เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จ..

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น

Read more

Announcement VIEW ALL

ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก..

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คุณดำรง เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสื่อสารและภาพลักษณ์ (รักษาการ) ผู้จัดการแผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

Read more