Corporate social responsibility

เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จ..

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น

Read more

Announcement VIEW ALL

กองทุนจิวลิบกี่เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (กองทุนจิวลิบกี่) ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาตลอดมา

Read more