Corporate social responsibility
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในงานพิธีพระราชทานเพลิง..

 • บริจาคโลหิต KC

  วันที่ 23 มกราคม 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KC ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจ..

 • บริจาคโลหิต BWC

  วันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา BWC ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น จัดกิ..

 • บริจาคโลหิต สาขา KKF

  วันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KKF ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น จัดกิ..

 • กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้า..

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ร่วมกับแผนกสรรหาฯและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่น..

 • มอบกระเช้าส่งความสุข

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คุณวราพร ขุนอ้วน หัวหน้าหน่วยสรรหาบุคลากร เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ม..

 • ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาห..

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เป..

 • วันชาติ

  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการเข้าร..

จำนวนทั้งหมด 59 รายการ