Corporate social responsibility
 • มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2561

  บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2561 ตัวแทนจากทาง บริ..

 • โครงการ คืนคุณค่าสู่สังคม

  บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด จัดโครงการ คืนคุณค่าสู่สังคม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัท โดยมีโครงกา..

 • มอบเงินสนับสนุน

  คุณเอกชัย เสรีโยธิน คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ตัวแทน บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน การจัดงานวิ่..

 • ลงพื้นที่ชมการติดตั้งตาข่ายฟุตบอล

  วันที่ 14 กันยายน 2560 นายดำรงค์ เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก ร่วมกับ นายโชค พลโยธา ผู้ให..

 • มอบตาข่ายสนามฟุตบอล

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นายดำรงค์ เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก เป็น ตัวแทนบริษัท ขอนแ..

 • บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์

  คุณบูรพา เสรีโยธิน ในนามบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถั..

 • ทอดเทียนพรรษาประจำปี 2560

  ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด, บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด และบริษ..

 • Excellent communication skills

  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง " Excellen..

จำนวนทั้งหมด 41 รายการ