Corporate social responsibility
 • ต้อนรับคณะดูงาน

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-คลัง เป็นตัวแทนบริษ..

 • ทอดเทียนพรรษา 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกับชุมชนบ้านขามเจ..

 • Kids’ Lab

  ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด..

 • ต้อนรับคณะดูงาน

  วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ต้อนรั..

 • รับการตรวจเยี่ยม

  ในช่วงเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมศักดิ์ จังต..

 • ออกบูรับสมัครงาน

  วันที่14-15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้ออกบูธรับสมัครงาน ในงานนัดพบตลาดงานเชิงค..

 • กิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด วันแรงงานแห่งชาต..

  ในช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และพนักงานตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิ..

 • กิจกรรมเลือดข้นคน KKF

  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขก. สภากาชาดไ..

จำนวนทั้งหมด 71 รายการ