Corporate social responsibility
 • ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยจากโครงการ T..

  วันพุธที่ 16 กันยายน 2562 คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด..

 • กิจกรรมเดิน – วิ่ง

  วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมเดิน – วิ่ง

 • รับช่อดอกไม้

  วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

 • มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ..

  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบเงิน และสิ่งของ ที่ไ..

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ –คลัง เป็นตัวแทนบ..

 • บริจาคโลหิต เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 4

  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอ..

 • ต้อนรับคณะดูงาน

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-คลัง เป็นตัวแทนบริษ..

 • ทอดเทียนพรรษา 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกับชุมชนบ้านขามเจ..

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ