Corporate social responsibility
 • KKF Run for Team and Sport Day

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดกิจกกรรม KKF Run for Team and Sport D..

 • KKF Run for Team

  ในช่วงเช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดกิจกรรม KKF Run for Team วิ..

 • แถลงนโยบายองค์กร ปี 2562

  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดแถลงนโยบายประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนา..

 • งานปีใหม่ผู้บริหาร "ปาร์ตี้ย้อนยุค"

  ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ สนามหญ้าคลังสินค้า สาขา BP ใน Theme"ปาร์ตี้ย้อนยุค"

 • สุขใจวัยเกษียณ

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลั..

 • เสวนาผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดเสวนาผู้บริหารประจำเดือนธันวาค..

 • ฝึกซ้อม อพยพหนีไฟประจำปี 2561 สาขา B&S

  วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขามหาสารคาม (B&S) ได้จัดการฝึกซ้อม "อพยพ..

 • ฝึกซ้อม อพยพหนีไฟประจำปี 2561 สาขา CY

  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาเชียงยืน (CY) ได้จัดการฝึกซ้อม "..

จำนวนทั้งหมด 50 รายการ