Corporate social responsibility
เสวนาผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2562
Date : 29/10/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดเสวนาผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องสัมมนา KC (สาขาขามเจริญ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณบวร เสรีโยธิน (CEO KIG) และคุณไชยยศ เสรีโยธิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและมีผู้บริหารกว่า 200 ท่านเข้าร่วมการเสวนา