Corporate social responsibility
อพยพหนีไฟ KKF ปี 2562
Date : 26/12/2019

 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขา KKF ได้จัดการฝึกซ้อม "อพยพหนีไฟประจำปี 2562" เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมแผนรองรับ โดยพนักงานทุกคนได้ฝึกซ้อมตามบทบาทสมมุติที่ตนเองได้รับ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบัติได้จริง  เมื่อเกิดเพลิงไฟไหม้ในโรงงาน โดยตลอดการฝึกซ้อมได้รับคำแนะนำจากทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น