Corporate social responsibility
เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 5 สาขา KC
Date : 27/11/2019

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เลือดข้นคน KKF ครั้งที่ 5 ทั้งนี้มีพนักงานผู้ใจบุญ สาขา BWC เข้าร่วมทำบุญทั้งสิ้น 41ท่าน ปริมาณโลหิต จำนวน 14,350 ซี.ซี.