Corporate social responsibility
วันเด็กประจำปี 2563
Date : 20/01/2020
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาฯและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดกิจจกรรมมอบของรางวัลในขนมและน้ำผลไม้ให้กับเด็กๆ