IT
03

IT Support

จำนวนที่รับ 10 อัตรา

Programmer /System Engineer/IT Support /ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ /

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

Programmer /System Engineer/IT Support /ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ /

คุณสมบัติ 

- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่รับผิดชอบ 
 
- รับซ่อม ติดตั้ง โยกย้าย และรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
- ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามใบแจ้งปัญหาเป็นรายวัน ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในบริษัทฯ ตามแผนงานบำรุงรักษา
- ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ให้ทุนการศึกษานักศึกษาใกล้จบ

ติดต่อ
หน่วยสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 250 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405   แฟ็กซ์ 043-270-972
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php