Management
05

จนท.คลังสินค้า

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

จนท.คลังสินค้า

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เลขที่ 115 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. ไม่จำกัดสาขา
2.ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้าและจัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดเก็บ จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีไหวพริบในการทำงานที่ดี และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
6.มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการบริการสต็อก
7.มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ ประสานงาน รวมถึงมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ให้ทุนการศึกษานักศึกษาใกล้จบ

วิธีการสมัครงาน
- สนใจสมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
- สมัครผ่านทาง E-mail ของบริษัท
- สมัครผ่าน LINE  086-4562093
 
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 405     
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php