Products Category
ตาข่ายด้ายโพลี
Date : 03/08/2016

 ตาข่ายที่ใช้สำหรับงานทางด้านกีฬา นิยมใช้ตาข่ายที่มีความคงทน และแข็งแรง ซึ่งตาข่ายโพลี เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุด  
ที่ขอนแก่แหอวน เราใช้เม็ดพลาสติกโพลีคุณภาพดี  อายุการใข้งานจึงยาวนาน  เราผลิตอวนสำหรับกางในสนามไดล์ฟกอล์ฟ
และสนามฟุตบอล  ในขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของสนาม