Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะดูงานโครงการ Junior MBA Chula
Date : 09/07/2018

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ Junior MBA Chula (JUMC NEXT รุ่นที่13) และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริงในแง่การทำธุรกิจและการใช้ชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยในทั้งนี้ทางคณะดูงานทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของคลังสินค้าอัตโนมัติ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ในด้านความสำเร็จของการทำงาน และสร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี