Corporate social responsibility
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Date : 30/05/2019

ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และพนักงานตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ในครั้งนี้มีการปลูก ต้นพิกุล ต้นยางนา และต้นตะเคียนทอง จำนวน 50 ต้น