Corporate social responsibility
อพยพหนีไฟสาขาบวร ปี 2562
Date : 27/11/2019

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาบวร (BWC) ได้จัดการฝึกซ้อม "อพยพหนีไฟประจำปี 2562" เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมแผนรองรับ โดยพนักงานทุกคนได้ฝึกซ้อมตามบทบาทสมมุติที่ตนเองได้รับ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อเกิดเพลิงไฟไหม้ในโรงงาน โดยตลอดการฝึกซ้อมได้รับคำแนะนำจากทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น