Corporate social responsibility
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในสถานประกอบการ
Date : 10/05/2019

วันอังคารที่ 7 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้จัดโครงการ "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในสถานประกอบการ" ณ ห้องสัมมนา KKF โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้และทำกิจกรรมในครั้งนี้