Corporate social responsibility
กิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด วันแรงงานแห่งชาติ
Date : 03/05/2019

ในช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และพนักงานตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นสามัคคี สดุดีองค์ราชัน แรงงานน้อมนำ ทำความดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานชาวเมียนมาร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด งานวันแรงแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562