Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Date : 17/12/2018

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 คุณบดินทร์  เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เป็นตัวแทนในนามบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ในหัวข้อ การผลิตแหอวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมประมง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 สาขาบวร และนำเยี่ยมชมระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Warehouse) โดยใช้ระบบ AS/RS ณ คลังสินค้าอัตโนมัติ จากนั้นได้พาเยี่ยมชม กระบวนการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ Intralogistics ณ บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ