Corporate social responsibility
รับการตรวจเยี่ยม
Date : 30/05/2019

ในช่วงเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการตรวจเยี่ยม และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจเยี่ยม จำนวน 7 หน่วยงาน