Corporate social responsibility
รับช่อดอกไม้
Date : 07/10/2019

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เป็นตัวแทน รับช่อดอกไม้ จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความยินดีกับสถานประกอบการและบุคคลดีเด่น ณ. ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น