Corporate social responsibility
เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
Date : 04/05/2018

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยเข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นก้าวหน้า แรงงานก้าวไกล พร้อมใจขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ร่วมกับสถานประกอบการอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อีกทั้งเข้ารับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯให้เป็นที่รู้จักและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐในพื้นที่เป็นอย่างดี